vienadojums.lv Unofficial Web Site

Solution of the Simple Equation

Copyright © 2008 Oleg Oshmyan <chortos@inbox.lv>

The main points in the solution are analysis of the minimum and maximum of the argument to the floor operator, exponenting both sides of the equation and squaring both sides of the equation (squaring is performed twice).

Thus, the IP address that led to the test but gave no extra points was 212.70.190.14.

Solution of the Complex Equation

Copyright © 2008 Oleg Oshmyan <chortos@inbox.lv>

Sadly, even this analytical solution in its end resorts to testing a number of roots to determine which is the true root (via the rational root test). It is possible to avoid this, but that would require calculating cubic roots of complex numbers and still checking three values, although just three rather than 896.

Moreover, there is an error in it; can you find it? However, the error only means that this solution fails to prove that the root it finds is the only existing root.

At first, the derivative in question is analysed and it is shown that it is never zero, meaning that the only way the integral is zero is when its both limits are equal. Then both sides of the equation are raised to the third power and then, once again, to the second. The resulting cubic equation is solved using the rational root test.

Thus, the IP address that led to the test and gave 5 extra points was 212.70.190.12.

Question Database

There are a total of 110 questions in the database (it is believed that this database is equivalent to that used in the test). All text is exactly the same that was received by participants when taking the test, including any spelling, grammar or factual errors. (The question about the symbol ‘ft’ was corrected several days before the contest ended when I pointed out that its ‘correct answer’ was wrong; it is present here in its corrected form.)

The correct answer is always coloured blue, and all the incorrect answers are coloured red.

 1. 2 8 6 24 18 ... ...
  Nosauciet divus nākamos skaitļus šajā rindā!
  1. 42 un 36
  2. 48 un 32
  3. 64 un 44
  4. 72 un 54
 2. 10 4 5 9
  3 13 10 5
  8 4 6 ...
  Nosauciet trūkstošo skaitli!
  1. 7
  2. 9
  3. 11
  4. 13
 3. 20 40 30 50 40 ...
  Nosauciet nākamo skaitli šajā rindā!
  1. 50
  2. 60
  3. 70
  4. 80
 4. 1500 kvadrātjūdžu lielu apvidu Sanfrancisko pussalā Stenforda universitātes apkārtnē,
  ko uzskata par augsto tehnoloģiju attīstības sirdi, dēvē par Silīcija (Silicon) ...
  1. Līci (Gulf)
  2. Prēriju (Prairie)
  3. Ieleju (Valley)
  4. Gravu (Glen)
 5. 1852 metri ir ...
  1. 1 ljē
  2. 1 jūras jūdze
  3. 1 vērsts
  4. 1 parseks
 6. 1904.gadā Džons Flemings izgatavoja pirmo praktisko elektronisko ierīci, kas ļāva
  strāvai plūst tikai vienā virzienā. Nosauciet to!
  1. Tranzistors
  2. Triode
  3. Diode
  4. Elektronu lampa
 7. 1906.gadā amerikāņi Danvudijs un Pikārs neatkarīgi viens no otra atklāja, ka kā
  radioviļņu uztvērējus var izmantot ...
  1. rubīnus
  2. dimantus
  3. smaragdus
  4. kristālus
 8. 1959.gadā Penzā Bašira Remejeva vadībā radīja pirmo datoru Padomju Savienībā. Tas
  varēja veikt 100 operācijas sekundē. Nosauciet ģeogrāfisku objektu, kā vārdā to
  nosauca?
  1. Volga
  2. Maskava
  3. Penza
  4. Urāli
 9. 1962.gadā Stīvs Rasels radīja pirmo datorspēli. Kā tā saucās?
  1. Spacewar
  2. Tetris
  3. Lines
  4. Solitaire
 10. 1969.gadā Kalifornijas universitāte, Stenfordas pētniecības centrs, Jūtas
  universitāte un Kalifornijas štata universitāte izveidoja datortīklu ARPANET, kas
  ir Interneta priekštecis. Kas finansēja šo projektu?
  1. ASV Zinātnes ministrija
  2. ASV Aizsardzības ministrija
  3. ASV Kultūras ministrija
  4. ASV Ārlietu ministrija
 11. 1970.gadā Nikolauss Virts izstrādāja vienu no zināmākajām programmēšanas valodām, kas ir kļuvusi par bāzi daudzu programmēšanas valodu radīšanā. To viņš nosauca franču zinātnieka vārdā. Nosauciet zinātnieku!
  1. Dekarts
  2. Paskāls
  3. Voltērs
  4. Ruso
 12. 1973.gadā ASV datortīklam ARPANET pievienojās divas valstis un tas kļuva
  starptautisks. Nosauciet šīs valstis!
  1. Lielbritānija un Norvēģija
  2. Kanāda un Meksika
  3. Japāna un Dienvidkoreja
  4. Islande un Nīderlande
 13. 1976.gada 1.aprīlī Stīvam Džobsam un Stefanam Vozņakam, Džobsa vecāku garāžā, radās ideja par kompānijas dibināšanu. Visu šo dienu Džobss esot ēdis ābolus. Kā sauca nodibināto kompāniju?
  1. IBM
  2. Motorola
  3. Apple McIntosh
  4. Vodafone
 14. 1982.gadā par žurnāla Time gada cilvēku atzina ...
  1. Mobilo telefonu
  2. Bilu Geitsu
  3. Mihailu Gorbačovu
  4. Datoru
 15. 1991.gadā Džeimss Goslings izstrādāja programmēšanas valodu, ko sākumā gribēja nosaukt Oak. Pirmo reizi atklātībā tā nonāca 1994.gadā. Tagad to sauc tāpat, kā kādu ...
  1. Indonēzijas salu
  2. franču zinātnieku
  3. ātrās ēdināšanas iestādi
  4. dārgakmeni
 16. Apmēram pirms 2200 gadiem Arhimēds Grieķijā izgudroja, tā saukto, Arhimēda skrūvi. Kur to sākotnēji izmantoja?
  1. Ūdens pacelšanā
  2. Gaļas malšanā
  3. Zirgu apkalšanā
  4. Kaulu sastiprināšanā
 17. Ar kādas markas automašīnu rallija sacensībās piedalās TietoEnator SIA atbalstītā
  ekipāža?
  1. Ford
  2. Opel
  3. Mitsubishi
  4. Subaru
 18. Ar kāda likuma palīdzību nosaka Ampēra spēka virzienu?
  1. Kreisās rokas likuma
  2. Labās rokas likuma
  3. Brīvās rokas likuma
  4. Dūrē savilktās rokas likuma
 19. Ar kādu likumu pamatota atrakcijas Amerikāņu kalniņi darbība?
  1. Potenciālās enerģijas pārvēršanās kinētiskajā
  2. Kinētiskās enerģijas pārvēršanās potenciālajā
  3. Statiskās enerģijas pārvēršanās kinētiskajā
  4. Alternatīvās enerģijas pārvēršanās kinētiskajā
 20. ASV, kāda mēneša 14.datumā plkst. 1:59 PM, sākas skaitļa π svinības. Nosauciet
  mēnesi!
  1. Marts
  2. Maijs
  3. Jūlijs
  4. Septembris
 21. Cik Globālo Finanšu Pakalpojumu Centru ir visā TietoEnator korporācijā?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. Katrā TietoEnator pārstāvētā valstī 1
 22. Cik hercu frekvence ir tehniskajai maiņstrāvai, ko lieto elektriskajos tīklos Eiropā?
  1. 50
  2. 100
  3. 220
  4. 440
 23. Cik ilgā laikā gaisma no Saules nonāk līdz Zemei?
  1. ~ 8 sekundēs
  2. ~ 8 minūtēs
  3. ~ 8 stundās
  4. ~ 8 dienās
 24. Cik taisnstūrus mēs iegūsim, ja uz pusēm pārgriežam uz pusēm pārlocītu četrstūrainu papīra lapu?
  1. 2
  2. 3
  3. 2 vai 3
  4. 4
 25. Cik TietoEnator biroju ir Latvijā?
  1. 9
  2. 11
  3. 3
  4. 6
 26. Cik valstīs darbojas TietoEnator?
  1. 15
  2. 25
  3. 28
  4. 32
 27. Daudzi uzskata, ka zviedru zinātnieks Mitāgs Leflērs atvīlis Alfrēdam Nobelam līgavu,
  un dinamīta izgudrotājs viņam vēlāk esot atriebies. Kas bija Mitāgs Leflērs?
  1. Ķīmiķis
  2. Fiziķis
  3. Biologs
  4. Matemātiķis
 28. Decimālajā skaitīšanas sistēmā – 9, binārajā skaitīšanas sistēmā - ...
  1. 111
  2. 1000
  3. 1001
  4. 1010
 29. Decimālajā skaitīšanas sistēmā – 14, heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā - ...
  1. C
  2. D
  3. E
  4. F
 30. Decimālajā skaitīšanas sistēmā – 19, oktālajā skaitīšanas sistēmā - ...
  1. 23
  2. 32
  3. 24
  4. 42
 31. Deviņdesmito gadu beigās Vatikānā bija trīs spēcīgi datori, kas nodrošināja
  nepārtrauktus pilsētvalsts sakarus ar pārējo pasauli. Svētie tevi bija izdomājuši
  arī nosaukumus katram datoram. Kurš no minētajiem nebija Vatikāna datora
  nosaukums?
  1. Gabriēls
  2. Miķelis
  3. Rafaēls
  4. Benedikts
 32. Divi materiāli punkti viens uz otru darbojas ar spēkiem, kas pēc moduļa ir vienādi, bet vērsti pretējos virzienos pa taisni, kura savieno šos punktus. Šī likuma autors ir ...
  1. Keplers
  2. Galilejs
  3. Ņūtons
  4. Huks
 33. Drēbniekam ir 16 metrus garš auduma baķis. Katru dienu viņš no tā nogriež 2 metrus garu auduma gabalu. Pēc cik dienām viņš nogriezīs pēdējo gabalu?
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 16
 34. Eksistē trīs skaitļi, kuriem piemērojama šāda īpašība: ja visus tā ciparus
  saskaita un tad iegūtā skaitļa ciparus samaina vietām, to sareizina ar iepriekš
  iegūto skaitli, tad veidojas sākumā iedomātais skaitlis. Kurš no nosauktajiem nav
  šis skaitlis?
  1. 81
  2. 1089
  3. 1458
  4. 1729
 35. Gaismas intensitātes mērvienības kandelas nosaukums cēlies no latīņu vārda, kas nozīmē ...
  1. lāpa
  2. uguns
  3. saule
  4. svece
 36. Heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā:A x A = 64, B x B = 79, C x C = 90, D x D= ...
  1. A9
  2. C4
  3. E1
  4. 100
 37. Interneta meklētājprogrammas Google nosaukums cēlies no nepareizi izrunātā vārda
  gugols (googol), ar ko apzīmē skaitli. Gugols ir 1 ar ...
  1. 100 nullēm
  2. 1000 nullēm
  3. 10 000 nullēm
  4. 1 000 000 nullēm
 38. Itālijā uzskata, ka to izgudroja Markoni, Krievijā – Popovs, Serbijā – Tesla, Francijā – Branli, Lielbritānijā – Lodžs, Vācijā – Hercs un Brauns. Ko izgudroja?
  1. Telefonu
  2. Televizoru
  3. Velosipēdu
  4. Radio
 39. Jānis un Pēteris pēc kārtas met parasto spēļu kauliņu. Pirmais met Jānis. Kāda ir
  varbūtība, ka Jānis uzmetīs lielāku punktu skaitu, nekā Pēteris?
  1. 1/12
  2. 5/12
  3. 1/6
  4. 1/3
 40. Ja senie romieši ieraudzītu Latvijas interneta domēnu, tad viņi domātu, ka tas ir
  skaitlis ...
  1. 45
  2. 50
  3. 55
  4. 95
 41. Kāda fizikāla lieluma apzīmējums ir grieķu burts omega (Ώ)?
  1. Elektriskās pretestības
  2. Elektrovadītājspējas
  3. Magnētiskās indukcijas
  4. Elektriskās kapacitātes
 42. Kāda ir minimālā iespējamā temperatūra pēc Celsija skalas?
  1. - 253,15 grādi
  2. - 263,15 grādi
  3. - 273,15 grādi
  4. - 283,15 grādi
 43. Kāda ir pirmā kosmiskā ātruma vērtība?
  1. 344 m/s
  2. 7,91 km/s
  3. 11,19 km/s
  4. 16,7 km/s
 44. Kāda krāsa atrodas gaismas spektra vidū?
  1. Dzeltena
  2. Oranža
  3. Zaļa
  4. Gaiši zila
 45. Kādiem nolūkiem angļi izmanto mnemonisko frāzi: May i have a large container
  of coffee, bet krievi: Это я знаю и помню прекрасно?
  1. Lai atcerētos varavīksnes krāsas
  2. Lai atcerētos Saules sistēmas planētas
  3. Lai atcerētos skaitli π
  4. Lai atcerētos Pitagora teorēmu
 46. Kādi viļņi neizplatās Visumā?
  1. Gaismas viļņi
  2. Skaņas viļņi
  3. Elektromagnētiskie viļņi
  4. Radioviļņi
 47. Kāds amerikānis radīja īpašu datorprogrammu: ja uz klaviatūras vienlaicīgi tiek
  nospiesti vairāki taustiņi, dators bloķē programmu, ar kuru tajā brīdī tiek
  strādāts un sāk draudoši šņākt. Programma paredzēta, lai datoru aizsargātu no ...
  1. maziem bērniem
  2. kaķiem
  3. suņiem
  4. vīrusiem
 48. Kāds ātrums jāsasniedz lidmašīnai, lai rastos akustiskais blīkšķis?
  1. ~ 720 km/h
  2. ~ 880 km/h
  3. ~ 930 km/h
  4. ~ 1200 km/h
 49. Kāds termins radies no angļu frāzes Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Gaismas pastiprināšana, izmantojot inducēto starojumu)?
  1. Lāzers
  2. Fotons
  3. Interference
  4. Paralakse
 50. Kādu balvu 750 latu vērtībā Jūs uzvaras gadījumā vēlētos saņemt?
  1. Dāvanu karti ceļojumam firmā “Vanilla Travel”
  2. Dāvanu karti aktīvās atpūtas preču veikalā “Buru Sports”
  3. Dāvanu karti Apple preču veikalā “iDeal”
 51. Kādu gaismu iegūst sajaucot visas krāsainās gaismas?
  1. Melnu
  2. Sarkanu
  3. Zilu
  4. Baltu
 52. Kad darbu TietoEnator uzsāka pašreizējais uzņēmuma prezidents Hannu Syrjälä?
  1. 2006. gada 8.maijā
  2. 2008. gada 2.janvārī
  3. 2007. gada 20.janvārī
  4. 2008. gada 15.februārī
 53. Karavīri nedrīkst iet pāri tiltam kopsolī, lai neizraisītu tilta svārstības ar ...
  1. pašfrekvenci
  2. difrakciju
  3. interferenci
  4. Doplera efektu
 54. Kas 500 gadus pirms mūsu ēras pirmie sāka lietot nulli?
  1. Feniķieši
  2. Arābi
  3. Inki
  4. Indieši
 55. Kas 1991.gadā pirmie Latvijā sāka izmantot E-pastu?
  1. LU zinātnieki
  2. Latvijas pasta darbinieki
  3. Augstākās Padomes deputāti
  4. Nacionālās bibliotēkas darbinieki
 56. Kas ir Elk Cloner?
  1. Pirmais zināmais datorvīruss
  2. Pirmā datorspēle
  3. Pirmais portatīvais dators
  4. Baltā Nama servera nosaukums
 57. Kas no nosauktajiem lielumiem ir lielāks?
  1. 1 eksametrs
  2. 1 petametrs
  3. 1 terametrs
  4. 1 gigametrs
 58. Kā sauca TietoEnator SIA „priekšteci”, kas tika izveidots 1992.gadā?
  1. Tieto SIA
  2. Konts SIA
  3. IT Alise SIA
  4. TietoEnator Financial Solutions SIA
 59. Kā sauc bailes no datoriem?
  1. Datofobija
  2. Kiberfobija
  3. Kompofobija
  4. Hakerofobija
 60. Kā sauc pozitīvi lādētu atoma daļiņu?
  1. Elektrons
  2. Protons
  3. Neitrons
  4. Kvarks
 61. Kā sauc skaitli, kas rāda, cik reižu ātrāk objekts kustas attiecībā pret skaņas
  ātrumu?
  1. Maha skaitlis
  2. Boinga skaitlis
  3. Konkorda skaitlis
  4. Raita skaitlis
 62. Kuras krāsas gaismas viļņi ir visgarākie?
  1. Violetās
  2. Sarkanās
  3. Zaļās
  4. Zilās
 63. Kurās valstīs ir TietoEnator Healthcare&Welfare biznesa vienības?
  1. Dānija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Vācija, Nīderlande
  2. Kanāda, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Vācija, Igaunija
  3. Baltkrievija, Somija, Kanāda, Čehija, Vācija, Nīderlande
  4. Igaunija, Vācija, Norvēģija, Lielbritānija, Itālija, Nīderlande
 64. Kurā gādāt notika apvienošanās starp uzņēmumiem Tieto Corporation un Enator AB?
  1. 1998
  2. 1999
  3. 2000
  4. 2001
 65. Kurā gadā TietoEnator korporācijai pievienojās Latvijas uzņēmums IT Alise SIA?
  1. 2002
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2006
 66. Kurā gadā tika dibināts zviedru uzņēmums Enator AB?
  1. 1995
  2. 1996
  3. 1980
  4. 1999
 67. Kura no nosauktajām nav mērvienību sistēma?
  1. SI
  2. MKS
  3. CGS
  4. DUS
 68. Kura no nosauktajām nav SI sistēmas mērvienība?
  1. Ampērs
  2. Kelvins
  3. Jūdze
  4. Kandela
 69. Kurā no nosauktajām nozarēm nepasniedz Nobela prēmiju?
  1. Fizikā
  2. Ekonomikā
  3. Ķīmijā
  4. Matemātikā
 70. Kura no šīm tilpuma mērvienībām ir lielāka?
  1. Stops
  2. Sieks
  3. Muca
  4. Pūrs
 71. Kura no šīm tilpuma mērvienībām ir lielāka?
  1. Barels
  2. Bušelis
  3. Galons
  4. Pinte
 72. Kura no TietoEnator biznesa vienībām piedāvā bibliotēku automatizāciju sistēmu Latvijā?
  1. Banking & Insurance
  2. Telecom & Media
  3. Wellfare
  4. Media
 73. Kurā no visām TietoEnator biznesa vienībām ir visvairāk darbinieku?
  1. Telecom & Media
  2. Banking & Insurance
  3. Forest & Energy
  4. Digital Innovations
 74. Kura TietoEnator biznesa vienība pirmā sarīkoja sacensības, kuras tagad pazīstam
  ar nosaukumu Walk4Life?
  1. Banking & Insurance
  2. Group Operations
  3. Digital Innovations
  4. Telecom & Media
 75. Kurā vietā TietoEnator korporācijā Latvija (TietoEnator SIA + TietoEnator Alise
  SIA) ierindojas pēc darbinieku skaita uz 2008.gada 31.augustu?
  1. 4.
  2. 6.
  3. 10.
  4. 11.
 76. Kurš literārais varonis divdesmit viena gada vecumā uzrakstīja traktātu par Ņūtona binomu, kas viņu padarīja slavenu Eiropā?
  1. Šerloks Holmss
  2. Moriartrijs
  3. Doktors Vatsons
  4. Henrijs Bāskervils
 77. Kurš no nosauktajiem lielumiem ir mazāks?
  1. 1 nanometrs
  2. 1 pikometrs
  3. 1 femtometrs
  4. 1 atometrs
 78. Kurš pirmais konstruēja kvadrātu, kura laukums būtu vienāds ar dotā riņķa laukumu?
  1. Pitagors
  2. Leonardo Da Vinči
  3. Blēzs Paskāls
  4. To nav izdarījis neviens
 79. Kuru valstu biržās tiek kotētas TietoEnator akcijas?
  1. Somijas un Vācijas
  2. Zviedrijas un Latvijas
  3. Somijas un Zviedrijas
  4. Zviedrijas un Itālijas
 80. Kuru vietu 2008. gada Latvijas rallija čempionāta N4 grupā ieguva TietoEnator
  atbalstītā ekipāža?
  1. 1.vietu
  2. 2.vietu
  3. 3. vietu
  4. Dalītu 2./3. vietu
 81. Kur atradās zinātnieks, kas atklāja, ka šķidrums vai gāze, uz tajā iegremdētu ķermeni,
  iedarbojas ar vertikāli augšupejošu spēku, kas vienāds ar ķermeņa izspiestā šķidruma
  vai gāzes smaguma spēku?
  1. Vannā
  2. Pludmalē
  3. Uz kuģa
  4. Pirtī
 82. Kur ūdens vārās jau 70 grādu temperatūrā pēc Celsija skalas?
  1. Everesta virsotnē
  2. Ziemeļpolā un Dienvidpolā
  3. Uz ekvatora
  4. Marianas dziļvagā
 83. Lai pārietu no Celsija grādiem uz Fārenheita grādiem, Celsija grādus pareizina ar
  9, izdala ar 5 un rezultātam pieskaita ...
  1. 12
  2. 22
  3. 32
  4. 42
 84. Leģenda vēsta, ka brīvās krišanas paātrinājumu atklāja, metot dažāda lieluma akmeņus no ...
  1. Eifeļa torņa
  2. Big Bena torņa
  3. Aleksandrijas bākas
  4. Pizas torņa
 85. Leģenda vēsta, ka Sers Īzaks Ņūtons Vispasaules gravitācijas likumu atklāja pateicoties ...
  1. krītošai zvaigznei
  2. krītošai spalvai
  3. krītošam ābolam
  4. krītošam āmuram
 86. Mēs tos saucam par arābu cipariem, bet kā tos sauc arābi?
  1. Indiešu cipari
  2. Romiešu cipari
  3. Jūdu cipari
  4. Arābu cipari
 87. Muhammeds ibn Musa al Horezmi 830.gadā publicē rokrakstu Hisab al-džabr v’al mukabala, kas bija veltīts lineāro un kvadrātvienādojumu risināšanai. Kāds vārds radās pateicoties šai grāmatai?
  1. Algebra
  2. Algoritms
  3. Diskriminants
  4. Polinoms
 88. Nobela prēmiju, kopš 1901.gada, ik gadus pasniedz Nobela nāves dienā ...
  1. 1.decembrī
  2. 10. decembrī
  3. 1. janvārī
  4. 10. janvārī
 89. Nosauciet arābu ciparu dzimteni!
  1. Ēģipte
  2. Irāna
  3. Indija
  4. Ķīna
 90. Nosauciet datora detaļu, kuru sauc tāpat kā kādu ieroci!
  1. Diskzinis
  2. Procesors
  3. Cietais disks
  4. Tīkla karte
 91. Nosauciet elementārdaļiņu, kuras nosaukums cēlies no grieķu vārda, kas nozīmē "dzintars"!
  1. Elektrons
  2. Protons
  3. Neitrons
  4. Spins
 92. Nosauciet fiziķi, kura vārdā nosaukta mērvienība, kuras apzīmējums ir 'W'!
  1. Čārlzs Vilsons
  2. Alesandro Volta
  3. Vilhelms Vēbers
  4. Džeimss Vats
 93. Nosauciet garuma mērvienību, kuras apzīmējums ir 'ft'!
  1. Colla
  2. Pēda
  3. Jūdze
  4. Vērsts
 94. Nosauciet iekšējo uzņēmuma resursu pārvaldes sistēmu, ko nepielieto TietoEnator
  uzņēmums?
  1. TietoEnator Resource Planning
  2. Hyperion
  3. ACE 2.3.
  4. Jira
 95. Nosauciet ierīci, ar kuru mēra radioaktīvo starojumu!
  1. Spidometrs
  2. Geigera skaitītājs
  3. Manometrs
  4. Rentgenlampa
 96. Nosauciet ķīmisko elementu, kura kristālus visbiežāk izmanto mikroshēmu izgatavošanā!
  1. Silīcijs
  2. Cirkonijs
  3. Hafnijs
  4. Titāns
 97. Nosauciet kompāniju, kas 1971.gadā radīja pirmo mikroprocesoru!
  1. Intel Corporation
  2. Sun Microsystems
  3. Apple Inc.
  4. Motorola
 98. Nosauciet lielāko trīszīmju pirmskaitli!
  1. 977
  2. 983
  3. 991
  4. 997
 99. Nosauciet SI mērvienību priedēkli decimālo daudzkārtņu un daļu nosaukumu veidošanai, kura apzīmējums ir ‘μ’!
  1. mega
  2. mili
  3. mikro
  4. nano
 100. Nosauciet TietoEnator korporācijas pašreizējo prezidentu.
  1. Pasi Hämalainen
  2. Jakko Parkinen
  3. Hannu Syrjälä
  4. Mika Hakkinen
 101. Par pirmo datoru uzskata Džona Prespera Ekerta un Džona Viljama Maklaja 1943.gadā
  radīto ENIAC. Kādiem mērķiem tas bija paredzēts?
  1. Energo tīkla kontrolei
  2. Pētījumiem ballistikā
  3. Biržas indeksu noteikšanai
  4. Tautas skaitīšanas datu apstrādei
 102. Par pirmo programmētāju uzskata zinātnieka Bebidža asistenti Adu Lavleisu. Nosauciet angļu dzejnieku, viņas tēvu!
  1. Miltons
  2. Bairons
  3. Bleiks
  4. Kerols
 103. Pirmo ierīci aritmētiskiem aprēķiniem radīja senajā Babilonijā apmēram 3000.gadā pirms mūsu ēras, un to izmantoja līdz pat XVIII gadsimtam. Nosauciet šo ierīci?
  1. Portāls
  2. Abaks
  3. Orākuls
  4. Logaritmiskais lineāls
 104. Pirmo plaši lietoto programmēšanas valodu no 1954.gada līdz 1957.gadam izstrādāja IBM. Tās nosaukums radies no angļu valodas frāzes - The IBM Mathematical Formula Translating System. Nosauciet šo programmēšanas valodu!
  1. MATA
  2. Fortress
  3. Fortran
  4. M4
 105. Senajā Ķīnā skaitļa π vietā izmantoja trīs skaitļu pārus: 7 un 22, 81 un 256, 113
  un 355, bet senajā Indijā skaitļus 29 un ...
  1. 90
  2. 92
  3. 94
  4. 97
 106. Strāvas stiprums vadītājā ir tieši proporcionāls pieliktajam spriegumam un apgriezti proporcionāls vadītāja pretestībai. Kurš formulēja šo likumu?
  1. Volta
  2. Ampērs
  3. Kulons
  4. Oms
 107. Svētais Izidors no Sevijas (560.g.- 636.g.) bija viens no pirmajiem
  enciklopēdistiem. Kā aizbildnis viņš ir?
  1. E-pasta
  2. Interneta
  3. Datorprogrammētāju
  4. Datorlietotāju
 108. Tas ir vienīgais kāda skaitļa kvadrāts, kuram savā starpā ir vienādi gan pirmie
  divi cipari gan divi pēdējie cipari. Tā kvadrātsakne ir skaitlis, kuram arī abi
  cipari ir vienādi. Nosauciet skaitli!
  1. 3366
  2. 5511
  3. 7744
  4. 9955
 109. Uz 100 $ banknotes attēlots zibensnovedēja izgudrotājs. Nosauciet viņu!
  1. Bendžamins Franklins
  2. Abrahams Linkolns
  3. Tomass Džefersons
  4. Endrjū Džeksons
 110. Vārds "atoms" cēlies no grieķu valodas vārda, kas nozīmē ...
  1. kustīgs
  2. nedalāms
  3. ļoti sīks
  4. kodols